Na de websites zijn het nu de mobiele toepassingen van overheidsorganisaties die aan een toegankelijkheidsaudit zullen worden onderworpen.

In de uitvoeringsbesluiten van de Europese richtlijn is namelijk bepaald dat de controleperiode voor de betrokken applicaties tussen 23 juni en 22 december van dit jaar ligt. Alle betrokken applicaties in alle entiteiten zullen worden gecontroleerd door de afdeling Toegankelijkheid van Bosa. Ons doel blijft hetzelfde: alle overheidsinformatie en -diensten toegankelijk maken voor alle burgers! Nog een voorbeeld van doeltreffende samenwerking tussen entiteiten!