Belgian Web Accessibility Office

Het Belgian Web Accessibility Office is de benaming van een strategische stuurgroep die de vertegenwoordigers verenigt van organisaties verantwoordelijk voor de implementatie van de Webtoegankelijkheidsrichtlijn binnen de verschillende entiteiten binnen het federale België.

De Federale Overheidsdienst BOSA is in het Koninklijk Besluit van 5 september 2019 aangeduid als het controle-orgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties voor de publieke sector en met het vastleggen van de controle-methodiek zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102.

Het Belgian Web Accessibility Office (BWAO) is een stuurgroep opgericht en geleid door de FOD BOSA om deze taken goed uit te voeren in samenspraak met de gewesten en gemeenschappen.

  • Federaal: FOD Beleid en Ondersteuning, vertegenwoordigd door de heer Patrick Berckmans
  • Vlaamse Overheid: Informatie Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Michiel Trippas
  • Federatie Wallonië-Brussel: ETNIC, vertegenwoordigd door mevrouw Sandra Velarde Gonzalez
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Equal Brussels, vertegenwoordigd door mevrouw Valeri Rajkovcevic.
  • Waalse Gewest: Agence du Numérique, vertegenwoordigd door mevrouw Christelle Darville
  • Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap: vertegenwoordigd door mevrouw Marieke Gillesen

Taken van het BWAO

Coördinatie

De stuurgroep BWAO houdt zich bezig met het coördineren van de werktuigen, controlemethoden, staalname en rapportering tussen de verschillende entiteiten binnen het federale België

Informatiedeling en goede praktijken

Het BWAO publiceert een reeks kennisartikels met als doel het bieden van nuttige informatie aan betrokken organisaties en personen rond Webtoegankelijkheid van websites, applicaties en documenten en over de manieren om deze te verbeteren

De Europese Commissie

De Commissie publiceerde volgende uitvoeringsbesluiten:

Ten laatste op 23 juni 2022 toetst de Commissie de toepassing van de richtlijn en publiceert ze haar bevindingen in een toegankelijk formaat. Bij deze toetsing houdt ze rekening met de rapporten van de lidstaten over de resultaten van het toezicht en het gebruik van de handhavingsprocedure. Ze zal voor de uitgesloten content ook evalueren of dit nog steeds terecht is.

Op 23 december 2021 en dan elke drie jaar, moet België een monotoringverslag bezorgen aan de Commissie.