1.4.4 Herschalen van tekst (A)

Tekst op een webpagina moet zonder hulpsoftware vergroot kunnen worden tot 200% zonder dat er inhoud of functionaliteit verloren gaat. Zo kunnen slechtziende bezoekers de tekst op je website beter lezen.

Inhoud of functionaliteit kan verloren gaan door een slordig opgemaakte stylesheet. Vaak ontstaat een probleem wanneer relatieve en absolute eenheden door elkaar gebruikt worden in een stylesheet, of wanneer onderdelen op een absolute plaats gepositioneerd worden op het scherm.

Als een van volgende problemen optreedt na het vergroten van de tekst, betekent het dat er aanpassingen nodig zijn in de stylesheet:

  • Tekst uit de ene kolom overlapt met tekst uit de kolom ernaast waardoor een gedeelte van de tekst onleesbaar wordt.
  • Tekst schuift over een blok met een andere achtergrondkleur en wordt daardoor onleesbaar of voldoet niet langer aan de minimale contrastverhoudingen.
  • De regelafstand schaalt niet mee waardoor tekstregels in elkaar overvloeien en de tekst onleesbaar wordt.
  • Sommige onderdelen verdwijnen volledig, als gevolg van een foutief gebruik van media queries.
 

Wat bedoelen de auteurs van WCAG met ‘zonder hulpsoftware’?

Hiermee bedoelen de auteurs dat het mogelijk moet zijn om tekst te vergroten met de ingebouwde voorzieningen van de browser. In het artikel “Zorg dat tekst 200 procent groter kan gemaakt worden zonder verlies van inhoud of functionaliteit” lees je hoe dat moet.

 

Toegestane uitzondering

Dit succescriterium geldt niet voor ondertitels bij video, hoewel het daar natuurlijk ook handig is dat een gebruiker de tekstgrootte kan aanpassen. Ook voor afbeeldingen van tekst staat WCAG een uitzondering toe.