Als je wilt dat jouw tekst in kolommen of in een tabel verschijnt, gebruik dan niet de spatiebalk of de tab-toets om dit te doen, omdat dit de tekst onbegrijpelijk maakt voor bezoekers die gebruik maken van assistentietechnologie. Kolommen die op deze manier worden aangemaakt worden rij voor rij gelezen, niet kolom voor kolom.

Als je tussen elke letter van een woord een spatie plaatst om deze bijvoorbeeld te markeren, wordt elke letter afzonderlijk gelezen, waardoor de informatie onbegrijpelijk wordt voor de persoon die gebruik maakt van software voor assistentietechnologie. Er zijn andere, meer toegankelijke manieren om deze effecten te bereiken.

Hoe pas je dit toe?

De aanpak die je kiest, hangt af van het doel dat je wil bereiken:

Een tekst over meerdere kolommen verdelen

Het is een visueel effect dat de betekenis van de tekst op geen enkele manier beïnvloedt. Er zijn verschillende manieren om een tekst in verschillende kolommen op te delen. In HTML kun je bijvoorbeeld voor elke kolom een <div>-element gebruiken. Met CSS kun je deze <div>-elementen als kolommen naast elkaar zetten. Bij nieuwere browsers kun je een tekst in een HTML-element automatisch opsplitsen in meerdere kolommen met behulp van alleen CSS3. Door de kolomopmaak met CSS aan te passen, blijft de tekst intact en is daarom altijd begrijpelijk en leesbaar voor bezoekers met behulp van assistentietechnologie.

Een tekst in tabelvorm weergeven

Als het gaat om gegevens in tabelvorm, moet de structuur van de gegevens worden opgenomen in de HTML-code. Het is niet alleen de vorm die telt, maar ook de betekenis van de gegevens. Door ze samen in een tabel te plaatsen wordt de relatie tussen hen duidelijk, wat heel anders is dan tekst die in kolommen wordt weergegeven, wat geen extra betekenis toevoegt aan de inhoud van de tekst.

Daarom moet de vorm van de tabel in de tekststructuur worden gedefinieerd met behulp van HTML-code.

Letters verder uit elkaar plaatsen

Het is een visueel effect dat de betekenis van het woord niet beïnvloedt. Door gebruik te maken van CSS kunt u voorkomen dat er een spatie tussen elke letter komt, omdat dit het voordeel heeft dat de betekenis van het woord niet verandert. En bezoekers die gebruik maken van assistentietechnologie kunnen dan het woord normaal lezen.

De volgende HTML-code toont de kop ‘Museum’. In het woord zijn geen spaties toegevoegd:

<h2>Museum</h2>

Met de volgende CSS-code kunt u de letters in de koptekst <h2> enigszins (d.w.z. met 1em, een meeteenheid in CSS) van elkaar scheiden. Visueel gezien lijkt het alsof er een spatie is toegevoegd tussen elke letter.

h2 { letter-spacing: 1em; }

Voor redacteurs

De redacteur let erop dat hij geen spaties of tabs gebruikt om kolommen, tabellen of speciale teksteffecten te creëren. Tabellen moeten gemaakt worden met de tabelfuncties van de editor in het CMS. Voor kolommen en woorden met letters die verder uit elkaar staan, moet CSS gebruikt worden.