Wat is het verschil tussen de WCAG en de Europese Richtlijn betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties?

De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en de Europese Richtlijn 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van openbare websites streven ernaar websites toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.

Er zijn echter belangrijke verschillen.

De WCAG biedt technische aanbevelingen om webinhoud toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Deze aanbevelingen zijn vrijwillig en worden wereldwijd gebruikt.

De Europese Richtlijn 2016/2106 heeft betrekking op de toegankelijkheid van openbare websites en mobiele applicaties van de Europese Unie en legt lidstaten een bindend wettelijk kader op. De Europese Richtlijn is gebaseerd op de norm EN 301 549, die afwijkt van de WCAG-regels.

De Europese richtlijn vereist de toevoeging van een toegankelijkheidsverklaring en een klachtenprocedure op websites en mobiele applicaties.

Bovendien schrijft zij voor dat voor elk lidstaat een controleorganisatie wordt opgericht om te controleren of aan de Europese richtlijn wordt voldaan, niet aan de technische WCAG-aanbevelingen. Alleen de WCAG-regels voor een website of mobiele applicatie respecteren, is dus niet voldoende om conform te zijn aan de Europese richtlijn.

Als instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op het toepassen van de Europese richtlijn, is het de FOD Beleid en Ondersteuning die moet controleren of de vereisten van de richtlijn worden nageleefd op elke website en mobiele applicatie van de federale overheidssector. Hiervoor controleren we elk jaar een representatieve steekproef van websites en mobiele applicaties.

Ben ik in overeenstemming met de Europese Richtlijn als ik de WCAG-aanbevelingen volg?

Nee, alleen het volgen van de WCAG 2.1 A en AA-aanbevelingen garandeert geen naleving van de Europese Richtlijn inzake digitale toegankelijkheid, omdat deze laatste meer criteria beslaat. Daarentegen garandeert naleving van de Europese Richtlijn de naleving van de WCAG 2.1 A en AA-aanbevelingen. Dus een website die voldoet aan de WCAG 2.1 A en AA-aanbevelingen is niet automatisch in overeenstemming met de Europese Richtlijn

Conformiteit WCAG 2.1 A en AA & conformiteit met de Europese Richtlijn
Aspecten WCAG 2.1 A en AA Europese Richtlijn
Toepassingsgebied Technische aanbevelingen voor alle websites en mobiele applicaties Verplichting tot conformiteit met de EN 301 549-norm, die alleen van toepassing is op websites en mobiele applicaties van openbare instanties in EU-landen
Conformiteitsniveau WCAG biedt 3 conformiteitsniveaus (A, AA, AAA)

De Europese richtlijn voorziet in 3 conformiteitsniveaus:

  • Niet conform
  • Gedeeltelijk conform
  • Volledig conform
Toegankelijkheidsverklaring - Klachtenprocedure Geen Verplicht
Toezichthoudende instantie Geen FOD BOSA Beleid en Ondersteuning voor de federale overheid
Sancties Geen - op vrijwillige basis Sancties voorzien in de toekomst
Opmerking

Het hebben van een AnySurfer-label garandeert ook geen conformiteit met de Europese Richtlijn; alleen overheidsinstanties voor toezicht zijn gemachtigd om u het nalevingsniveau van de Europese Richtlijn te garanderen.

Deze instanties zijn:

  • Federale Staat: FOD BOSA Beleid en Ondersteuning
  • Vlaamse Regering: Agentschap Overheidspersoneel, Dienst Diversiteitsbeleid voor 2021
  • Waals-Brusselse Federatie: ETNIC
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Equal Brussels
  • Waals Gewest: Agence du Numérique
  • Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft