Zorg dat een webpagina met tekst in meerdere talen begrijpelijk blijft voor alle bezoekers door anderstalige woorden en zinnen met de juiste HTML-elementen te markeren en wisselingen in tekstrichting aan te geven.

‘Gewone’ browsers en hulptechnologie kunnen tekst beter weergeven als de taal van elke tekstpassage is aangegeven. Browsers kunnen karakters en schrift op de juiste manier weergeven. Schermlezers kunnen de taal op de juiste manier uitspreken.

Hoe pas je dit toe?

Verandering in taal

De algemene of standaard taal van een webpagina wordt aangegeven in de broncode. Dit is iets wat de bouwer moet doen. Een verandering in de taal op een pagina ten opzichte van die algemene tal, bijvoorbeeld bij een citaat in een andere taal, moet je in de code aangeven met het ‘lang’-attribuut. Dit attribuut plaats je op een HTML-element zoals <p> (paragraaf) of op een <span> element. In de meeste CMS’en kun je het woord of het zinsdeel dat in een andere taal geschreven is, selecteren en met de functies van de editor de juiste taalcode toepassen.

Uitdrukkingen en leenwoorden die ondertussen deel uitmaken van een taal en dus in het woordenboek staan, hoeven niet te worden gemarkeerd (bv: “helpdesk” is onderdeel geworden van de alledaagse taal). Schermlezers zullen dit woord al op de juiste manier uitspreken.

<!-- Taalwisseling binnen een zin -->
<p>Taalwisselingen zijn <span lang="en">like, totally awesome</span>!</p>
<!-- Taalwisseling voor het <p> element aangeven -->
<p lang="en">This paragraph is meant for our English readers.</p>

Voor redacteurs

De redacteur moet veranderingen in taal en tekstrichting waar nodig markeren.

Voor ontwikkelaars

De bouwer is verantwoordelijk voor het instellen van een algemene taal van de pagina en voor het toevoegen van een functie aan de editor van het CMS om een verandering in taal aan te geven.