Net als webpagina’s en apps, moeten ook elektronische documenten voor alle burgers toegankelijk zijn.

Pdf is een geliefd formaat voor het verspreiden van folders, rapporten, beleidsdocumenten en officiële documenten. Op Belgium.be alleen al vind je bijvoorbeeld al bijna 50 000 pdf-bestanden.

  • Jaarverslagen, overheidsverklaringen,... pdf wordt gebruikt om documenten te communiceren die in de toekomst niet meer gewijzigd zullen worden.
  • Certificaten, standaardformulieren,... het Pdf-bestand van de papieren versie is dezelfde als de schermversie.
  • Pdf is minder geschikt voor informatie die bedoeld is om online te worden gelezen (nieuws, artikelen,...).
 

Opmerking

Als jouw website veel pdf-bestanden bevat, is het niet mogelijk om de toegankelijkheid van elk van deze bestanden te controleren.

  • Richt je daarom op de toegankelijkheid van alle nieuwe en essentiële documenten waarvan je zeker weet dat de burgers ze vaak nodig hebben.

De toegankelijkheid van pdf-bestanden

De toegankelijkheid van een pdf-bestand is afhankelijk van de aard en de toegankelijkheid van het brondocument.

  • Pdf is meestal een conversie van een Microsoft Office-document. Dit type document is gemakkelijk toegankelijk te maken, mits een aantal regels worden gevolgd. We zullen ze later in dit onderwerp bespreken.
  • Je kan ook een pdf-document maken vanuit opmaaksoftware zoals Adobe InDesign. Het publiceren van een 'printklare' pdf zonder nabewerking op de website kan problemen opleveren. Je moet hierover duidelijke afspraken maken met de ontwerper of het ontwerpbureau dat je hiervoor inhuurt.
  • Documenten die zijn afgedrukt en vervolgens gescand in pdf-formaat zijn moeilijk toegankelijk. Software kan dit probleem verhelpen.

In dit thema vind je een reeks tips en de meest geschikte aanpak voor elk van deze scenario's.