Formulieren zijn een bron van interactie. Daarom moet elk van hen effectief toegankelijk zijn voor alle bezoekers van jouw website. Let daarbij op de techniek, de vorm en de tekst.

Structuur

De toegankelijkheid van een formulier hangt in de eerste plaats af van de sterkte van de code, d.w.z. de onderliggende structuur van het formulier. Labels (bijvoorbeeld: instructie = vermeld je naam) en invoervelden (Janssen) moeten in deze structuur aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor kunnen onder andere bezoekers met behulp van tekst-naar-spraaksoftware ook toegang krijgen tot het formulier.

Afbeelding van een formulier

Validatie en feedback

Wanneer je verwacht dat bezoekers specifieke gegevens invoeren, kun je dit duidelijk uitleggen in instructies bij het betreffende veld. Als de bezoeker een fout maakt, wijs hem dan op de fout en hoe hij deze kan corrigeren.

Zet de fout niet alleen in de verf met kleuren (bijvoorbeeld door deze te omringen met een rood kader) of met een stilistisch effect (bijvoorbeeld een vet gedrukt lettertype). Geef het ook met tekst aan. Anders zullen bezoekers die de kleuren of vormeffecten niet kunnen zien, niet weten waar hun fout ligt.

Toetsenbordbediening

Niet iedereen gebruikt een muis om op een website te navigeren. Daarom moeten de formulieren ook toegankelijk zijn met het toetsenbord.

Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om van het ene invoerveld naar het andere te gaan met de tab-toets, om het toetsenbord te gebruiken om radioknoppen te selecteren, om vakjes aan te vinken, enz. Kortom, de bezoeker moet het formulier van A tot Z kunnen invullen en opsturen met alleen het toetsenbord.

Tijdslimiet

Soms moeten de formulieren binnen een bepaalde termijn worden ingevuld. Als je er te lang over doet, verlies je de gegevens die je al hebt ingevoerd. Maar sommige bezoekers hebben meer tijd nodig dan gemiddeld. Dit is met name het geval voor mensen die gebruik maken van tekst-naar-spraaksoftware of die dyslectisch zijn. Deze mensen moeten de mogelijkheid hebben om de tijdslimiet te verwijderen of te verlengen.